Prisliste

Nedenfor ses prislisterne for de forskellige grusgrave

(Alle priser er ekskl. råstofafgift på DKK 3,34 pr. ton)

No Grusgrav

Varenummer
110
121
187
Produkt
Fyldsand
Harpet sand
Store sten
Vægtfylde
Ca. 1.500 kg = 1 m3
Ca. 1.500 kg = 1 m3
Ca. 1.500 kg = 1 m3
Enhed
Ton
Ton
Ton
Pris pr. ton
kr. 16,00
kr. 20,00
kr. 155,00

Ølstrup Grusgrav

Varenummer
310
315
317
320
321
322
325
331
332
340
350
352
359
362
367
372
377
382
387
392
393
337
339
324
Produkt
Fyldsand
Lersand / Skulptursand
Ler
Filtersand
Harpet sand
Flisesand
Filtergrus
Vasket sand, 0-4 mm. Kl E, CE
Vasket støbesand
Støbemix
Stabilgrus
Vejgrus 0-20
Skærver
Perlesten
Ærtesten
Nøddesten
Singels
Bundsten
Store sten
Harpet muld
Gydegrus
Kosand vasket
Kosand harpet
Knust beton
Kabelsand
Topdressing
Vægtfylde
Ca. 1.500 kg = 1 m3
Ca. 1.500 kg = 1 m3
Ca. 1.800 kg = 1 m3
Ca. 1.500 kg = 1 m3
Ca. 1.500 kg = 1 m3
Ca. 1.500 kg = 1 m3
Ca. 1.500 kg = 1 m3
Ca. 1.500 kg = 1 m3
Ca. 1.500 kg = 1 m3
Ca. 1.700 kg = 1 m3
Ca. 1.800 kg = 1 m3
Ca. 1.800 kg = 1 m3
Ca. 1.500 kg = 1 m3
Ca. 1.500 kg = 1 m3
Ca. 1.500 kg = 1 m3
Ca. 1.500 kg = 1 m3
Ca. 1.500 kg = 1 m3
Ca. 1.500 kg = 1 m3
Ca. 1.500 kg = 1 m3
Ca. 1.500 kg = 1 m3
Ca. 1.500 kg = 1 m3
Ca. 1.500 kg = 1 m3
Ca. 1.500 kg = 1 m3
Ca. 1.500 kg = 1 m3
Ca. 1.500 kg = 1 m3
Enhed
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Pris pr. ton
kr. 16,00
kr. 47,00
kr. 21,00
kr. 27,00
kr. 20,00
kr. 30,00
kr. 85,00
kr. 27,00
kr. 27,00
kr. 80,00
kr. 80,00
kr. 80,00
kr. 114,00
kr. 126,00
kr. 126,00
kr. 126,00
kr. 85,00
kr. 85,00
kr. 155,00
kr. 68,00
kr. 126,00
kr. 45,00
kr. 38,00
kr. 72,00
kr. 30,00
kr. 130,00

Thyholm Grusgrav

Produkt
Harpet sand
Stabilgrus
Muld
Pris pr. ton
kr. 25,00
kr. 72,00
kr. 65,00

Visby Grusgrav

Varenummer
110
121
Produkt
Fyldsand
Stabilgrus
Bundsten
Vægtfylde
Ca. 1.500 kg = 1 m3
Ca. 1.600 kg = 1 m3
Ca. 1.500 kg = 1 m3
Ton
Ton
Ton
Ton
Pris pr. ton
kr. 14,00
kr. 57,00
kr. 52,00